Quiz nr 2 - zwolnienia

Zwolnienie podmiotowe to zwolnienie:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot