Przykład nr 1

Które z poniższych działalności zaliczymy do działalności gospodarczych zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT i w związku z tym będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? (wpisz numery poniższych przypadków np. 4,5 oddzielając je przecinkiem)

  1. Pan Józef jest zatrudniony w firmie prawniczej „Prawo i ja” jako asystent biura na umowę o pracę.
  2. Pani Jadzia zapewnia usługę sprzątania dla właściciela biurowca „Omega”. Pani Jadzia została zatrudniona na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy i nie posiada własnej działalności.
  3. Pani Monika prowadzi firmę zajmującą się sprzątaniem biurowców. Zapewnia usługi sprzątania dla właściciela biurowca „Omega” na podstawie podpisanej umowy zlecenie.
  4. Pan Jarek udzielił firmie „Bajtek” licencji na oprogramowanie, które stworzył. Za prawidłowe działanie programu odpowiedzialny u klientów „Bajtka” jest firma „Bajtek”. Pan Jarek prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu oprogramowania dla klientów.
  5. Pan Tomek udzielił licencji do praw autorskich do swoich tekstów napisanych dla agencji „Zeneka” za wynagrodzeniem. Pan Tomek prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w zakresie usług remontowych i nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie tych tekstów przez agencję „Zeneka”.
Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot