Przykład nr 1 - kogo dotyczy JPK

Który z niżej wymienionych podmiotów musi wysyłać rejestry VAT elektronicznie do US?

  1. Pan Irek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet lekarski, w którym świadczy tylko usługi służące ratowaniu zdrowia oraz profilaktyce.
  2. Pan Karol prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - zapewnia usługi programistyczne podmiotom zagranicznym, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na obroty.
  3. Pan Daniel prowadzący od dwóch lat działalność gospodarczą z kolegą w formie spółki cywilnej. Spółka od początku działalności jest czynnym podatnikiem VAT.

Podaj numer odpowiedzi np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot