Przykład nr 9 - obowiązek podatkowy świadczenie usług

Firma informatyczna „Komputronik”, czynny podatnik VAT, podpisała w lipcu umowę z klientem, na podstawie której będzie zapewniać usługi wsparcia informatycznego strony internetowej klienta w sposób ciągły przez okres kolejnych 14 miesięcy (od 1 sierpnia do końca września następnego roku).

Termin płatności za całość zapewnionej usługi został określony na 31 lipiec roku następnego (zakładamy, że klient dokona płatności 31 lipca kolejnego roku).

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy związany z zapewnieniem ww. usługi?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 9 - obowiązek podatkowy świadczenie usług

Przykład nr 9 - obowiązek podatkowy świadczenie usług.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot