Przykład nr 3 - obowiązek podatkowy

Firma „Bąbel” wydała kurierowi towary dla jednostki „Świat dziecka” w dniu 25 marca. W umowie sprzedaży zawarto zapis, w którym określono, że odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru w transporcie ponosi sprzedający.

Towary dotarły do jednostki „Świat dziecka” w dniu 5 kwietnia. Fakturę za sprzedane towary jednostka wystawiła w dniu 25 marca. Termin płatności - 30 dni.

W deklaracji za który miesiąc jednostka „Bąbel” powinna ująć powyższą transakcję?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 3 - obowiązek podatkowy

Przykład nr 3 - obowiązek podatkowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot