Przykład nr 5 - wycena szczegółowa

Firma  „Meblex” zajmuje się produkcją mebli. W maju dokonała następujących zakupów lakieru:

  • 10.05.201X  100 litrów w cenie 30 zł za litr dla zlecenia dla firmy "Alfa"
  • 15.05.201X  200 litrów w cenie 33 zł za litr dla zlecenia dla firmy "Beta".

Wydano 100 litrów lakieru do zużycia na zleceniu dla jednostki "Beta".

Jaka będzie wartość materiałów wydanych do zużycia?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot