Przykład nr 3 - AVCO

Firma  „Meblex” zajmuje się produkcją mebli. W maju dokonała następujących zakupów lakieru:

  • 10.05.201X  100 litrów w cenie 30 zł za litr
  • 15.05.201X  200 litrów w cenie 33 zł za litr

W dniu 24.05.201X roku wydano do zużycia 120 litrów lakieru. Jednostka nie posiadała zapasów lakieru na dzień 1 maja.

Jaka będzie wartość lakieru wydanego do produkcji w maju jeżeli wycena materiałów dokonywana jest metodą AVCO?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot