Przykład nr 14 - podstawa opodatkowania w walucie obcej

Jednostka „Budimex” otrzymała zamówienie w dniu 5 grudnia na dostawę towarów przewidzianą na dzień 20 grudnia. W dniu zamówienia jednostka wystawiła fakturę sprzedaży na kwotę 1 000 EUR + 23% podatek VAT. Dostawa miała miejsce zgodnie z planem w dniu 20 grudnia.

Kursy walutowe w grudniu kształtowały się następująco (średni kurs NBP):

  • 4.XII - 4,1300
  • 5.XII - 4,1250
  • 19.XII - 4,1400
  • 20.XII - 4,1500

Jak będzie podstawa opodatkowania tej operacji wykazana w deklaracji VAT - 7 za grudzień (wpisz wartość w PLN np. 4000)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 14 - podstawa opodatkowania w walucie obcej

Przykład nr 14  - podstawa opodatkowania w walucie obcej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot