1. Podstawa opodatkowania - definicja ustawowa

Wykład przybliża pojęcie podstawy opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z definicją ustawową tj. art. 29 a ustawy o podatku od towarów i usług. Omawia jak należy rozumieć ww. definicję oraz jakie elementy ustawodawca w szczególności zalicza do podstawy opodatkowania.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot