Przykład nr 17 - zmiana przeznaczenia a korekta VAT - ŚT

Firma „Budimex”, czynny podatnik VAT dokonujący tylko sprzedaży opodatkowanej zakupiła w styczniu 20X1 roku maszynę ksero przeznaczoną do sprzedaży opodatkowanej o wartości 10 000 zł + 23% podatek VAT. Maszyna została przyjęta do używania w miesiącu zakupu jako ŚT.

W marcu 20X2 jednostka zmieniła swój status podatkowy i skorzystała ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Czy i jaka będzie korekta podatku naliczonego oraz w deklaracji za jaki okres rozliczeniowy biorąc pod uwagę, że „Budimex” rozlicza podatek VAT miesięcznie (jeżeli korekta jest konieczna wpisz wartość, w przeciwnym wypadku wpisz "Nie")?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 17 - zmiana przeznaczenia a korekta VAT - ŚT

Przykład nr 17 - zmiana przeznaczenia a korekta VAT  - ŚT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot