Przykład nr 10 - korekta VAT - ŚT i WNiP

Firma „Na przełaj”, podatnik czynny VAT zajmuje się sprzedażą akcesoriów sportowych. W ramach prowadzonej działalności jest również agentem pośredniczącym w sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Wynajmuje również pusty lokal biurowy innym firmom.

Współczynnik proporcji za rok 20X0 wyniósł 77%, za rok 20X1 - 86%.

W trakcie roku 20X1 dokonała następujących zakupów:

  • sprzęt sportowy w celu dalszej odsprzedaży - 180 000 zł + 41 400 zł podatek VAT
  • opłata za dzierżawę powierzchni na prowadzenie działalności sklepu i ubezpieczeniowej - 96 000 zł + 22 080 zł podatek VAT
  • zakup sprzętu biurowego przeznaczonego na działalność mieszaną - 100 000 zł + 23 000 zł podatek VAT
  • materiały biurowe - działalność ubezpieczeniowa - 6 000 zł + 1 380 podatek VAT

Jak będzie korekta podatku VAT naliczonego za rok 20X1? Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 10 - korekta VAT - ŚT i WNiP

Przykład nr 10 - korekta VAT  - ŚT i WNiP.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot