Quiz nr 4 - zasady rachunkowości

Jednostka „Butex” produkująca obuwie na koniec maja poniosła koszt nowej drukarki w kwocie 1 200 zł.

Ze względu na zapis w polityce rachunkowości jednostka nie rozbiła kosztu proporcjonalnie na okresu użytkowania a całość rozpoznała w obecnym roku obrotowym. Takie postępowanie jest odzwierciedleniem zasady:

 

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question