Quiz nr 3 -zasady rachunkowosci

Jednostka „Butex” produkująca obuwie na koniec maja wyprodukowała i sprzedała produkty o wartości 120 000 zł. 31 maja naliczyła na podstawie listy płac wynagrodzenia za maj o wartości 50 000 zł. Wynagrodzenia zostały wypłacone na początku czerwca zgodnie z regulaminem wynagrodzeń. Wynagrodzenia powinny zostać rozpoznane jako koszt:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question