Quiz nr 2- zasady-rachunkowości

Jednostka „Butex” produkująca obuwie w dniu 31 sierpnia otrzymała zamówienie na obuwie od klienta. Produkty dostarczyła klientowi 20 września wraz z fakturą na kwotę 30 000 zł. Klient zapłacił za fakturę 5 października.

Kiedy powinien zostać ujęty przychód ze sprzedaży? Podaj odpowiedź w formacie dd.mm np. "05.11"  (5 listopada).

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 2- zasady-rachunkowości

Quiz nr 2- zasady-rachunkowości.

dot