Quiz nr 1 - metody w rachunkowości

Jednostka „Bajtel” produkująca zabawki zakupiła materiały do produkcji z odroczonym terminem płatności o wartości 42 000 zł. Operację tą odzwierciedliła poprzez zwiększenie majątku  - zapasy materiałów i zwiększenie zobowiązań wobec dostawców  - jako źródło finansowania o ww. kwotę.  Powyższy zapis odzwierciedla metody:

  1. kasową
  2. bilansową
  3. okresu sprawozdawczego
  4. grupowania
  5. wyceny.

Podaj numery odpowiedzi np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - metody w rachunkowości

Quiz nr 1 - metody w rachunkowości.

dot