Przykład nr 4 podstawowe pojęcia

Podaj, która z poniższych propozycji może być rokiem obrotowym:

  1. 1.04.2018 – 31.03.2019 (pierwszy rok działalności)
  2. 01.09.2019 – 31.12.2020 (pierwszy rok działalności, gdy docelowy rok to rok kalendarzowy)
  3. 1.03.2019 – 31.12.2019 (pierwszy rok działalności)
  4. rok kalendarzowy
  5. 1.01.2019 – 31.03.2019 oraz 01.04.2019 - 31.03.2020 (jeśli do końca 2018 stosowany był rok kalendarzowy a docelowy rok obrotowy to okres 1.04 - 31.03)

Podaj odpowiedź w formacie np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 4 podstawowe pojęcia

Przykład nr 4  podstawowe pojęcia.

dot