Przykład nr 3 podstawowe pojęcia

W przypadku których typów działalności UoR uzależnia obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych od przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych:

a) Spółek jawnych osóby fizycznej i osoby prawnej,
b) Spółek cywilnych z osobą prawną,
c) Osób fizycznych,
d) Spółek partnerskich,
e) Spółek jawnych osób prawnych,
f) Spółdzielni socjalnych.
 
Podaj odpowiedź w formacie np "a,b".
Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 3 podstawowe pojęcia

Przykład nr 3 podstawowe pojęcia.

dot