Przykład nr 2 zasady i metody

Jaką zasadę/metodę rachunkowości reprezentują następujące wytyczne firmy:

 1. Ewidencja księgowa z punktu widzenia 1 podmiotu.
 2. Stosowanie uproszczeń w ewidencji zdarzeń niewywierających istotnego wpływu na wynik finansowy.
 3. Przygotowywanie aktualnych sprawozdań finansowych w określonym ustawą terminie.
 4. Ujmowanie w ewidencji rachunkowej wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego.
 5. Nie wolno kompensować różnych co do rodzaju rozrachunków (należności oraz zobowiązań).
 6. Każdy zapis w księgach rachunkowych musi zostać poparty dowodem księgowym.
 7. W księgach rachunkowym ujmowane są tylko te operacje które można przedstawić w jednostkach pieniężnych.
 8. Ujmowanie w ewidencji tylko tych przychodów, które nie są wątpliwe.
 • Wybierz z poniższych zasad/metod:
 • a) istotności
 • b) kompletności
 • c) ostrożności
 • d) dokumentacji
 • e) zakazu kompensaty
 • f) podmiotowa
 • g) wyceny
 • h) terminowości

Podaj odpowiedź w formacie: "1a,2b itd".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question