Następny wykład:

1Okresy sprawozdawcze

rozpocznie się za 10 sekund.

9. Przedmiot rachunkowości a UoR

Wykład omawia przedmiot rachunkowości z perspektywy ustawy o rachunkowości. Wymienia główne elementy rachunkowości takie jak: polityka rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, inwentaryzacja, wycena aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych. Wykład bazuje na ciekawym diagramie, który ułatwi słuchaczom zapamiętanie podstawowych elementów wchodzących w skład przedmiotu rachunkowości.

Pytania:

  • Doprecyzowując pewną nieścisłość przykładu chodzi nam w punkcie nr 1 o oddział przedsiębiorstwa zagranicznego.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot