Następny wykład:

Przykład nr 1 - podstawowe pojęcia

rozpocznie się za 10 sekund.

4. Podmiot rachunkowości czyli kto prowadzi księgi rachunkowe

Wykład omawia, które podmioty zobowiązane są do prowadzenia tzw. pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Porusza temat spółek handlowych, osób fizycznych, banków, funduszy emerytalnych, gmin, powiatów, przedstawicielstw zagranicznych firm. Zwraca również uwagę na wyjątki oraz warunki, których spełnienie nakłada automatycznie obowiązek ustawowy prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z prawem bilansowym.

Pytania:

 • Z dniem 10 września obowiązuje znowelizowana Ustawa o rachunkowości zgodnie z którą spółdzielnie socjalne muszą prowadzić pełną księgowość tj. opartą o Ustawę niezależnie od wielkości przychodów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy osoba fizyczna, ktora prowadzi sprzedaz alkoholu z wlasnej produkcji i otrzyma na rozpoczecie dzialalnosci bezzwrotna pomoc finansowa moze prowadzic tylko PKPiR bez koniecznosci prowadzenia ksiag rachunkowych ?
  70506487932a8f21a4bbdad0dd41fe96
  Aleksandra Chojnacka
 • Tutaj należałoby zadać pytanie skąd pochodziła bezwrotna pomoc. Zakładając, ze nie z budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych (nie spełniony warunek art. 2 pkt 7 UoR) to jednostka nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych a jedynie PKPiR ( chyba, że obrót z działalności przekracza 1 200 000 EUR).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Ale to, że osoba fizyczna prowadząca działalność nie przekroczy progu 2 milionów euro i w związku z tym nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych nie znaczy, że w ogóle nie musi prowadzić niczego prawda? Czy dobrze rozumiem, że wówczas taka osoba jest zobowiązana do prowadzenia PKPiR?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Generalnie prowadzi KPiR chyba, że wybierze inną formę opodatkowania (jeżeli ma do tego prawo) tj. np. ryczałt czy kartę podatkową.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dzien dobry, czy w dalszej czesci kursu podstaw znajde informacje dotyczace charakterystyki poszczegolnych spólek?
  7f894cdef53001d327a23e5f8ca06f57
  Mariola Matejczyk
 • Z góry przepraszam, jeśli pytanie będzie zbyt banalne. Chodzi mi o punkt 6, w którym jako przykład podaje Pani Radę Rodziców. Czy jeśli jej obrotu są poniżej 2 000 000 Euro to czy owa Rada Rodziców musi prowadzić księgi? Ponadto chciałabym zapytać, czy w trakcie kursu zostaną zdefiniowane pojęcia tj. spółka komandytowa, spółka akcyjna, zakłady budżetowe etc.?
  4d57a22577992290638876a852f26100
  Anita Piaszczyńska
 • Ten kurs omawia podstawy księgowości, nie definiujemy poszczególnych typów spółek bo niestety ten materiał byłby wtedy niesamowicie obszerny (typy spółek to prawo cywilne i prawo spółek handlowych).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy osoba fizyczna, która wykonuje usługi budowlane np. wykonywanie sieci wodociągowych jest obowiązana do progów przychodów netto jeśli one dotyczą towarów produktów i operacji finansowych? Bo wg mnie nie ale pewności nie mam. Proszę o odpowiedź.
  38fb4d5b539dafa7aeb81d8c5815db7e
  Małgorzata Zielińska
 • Taka osoba także podlega pod limit. Nazwa przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych odnosi się tak naprawdę do pozycji RZiS - a tam w pozycji przychody ze sprzedaży produktów ujmuje się przychody ze sprzedaży usług jeśli firma prowadzi działalność usługową a nie produkcyjną.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Proszę o doprecyzowanie z którego roku należy przyjąć kurs euro: ...za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (po kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego). Kurs euro ma być z tego samego roku w którym przekroczono limit 2 mln euro? Czy z roku poprzedzającego rok w którym przekroczono ten limit?
  2a204046f9b38ac30b3c86942a3d563b
  Anita Polakowska
 • Z 1 dnia roboczego października roku poprzedniego. Pozdrawiam!
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot