Następny wykład:

Przykład nr 1 zasady i metody

rozpocznie się za 10 sekund.

19. Zasady zakazu kompensaty, dokumentacji, kompletności

Wykład omawia pozostałe zasady rachunkowości: zasadę braku kompensaty, zasadę jasności, terminowości i aktualności, kompletności i dokumentacji.

Pytania:

 • Ale czy jeżeli mogę skompensować z punktu widzenia poszczególnego Klienta, to czy nie zaniżam wtedy sztucznie rzeczywistych przychodów i zobowiązań ? Bo Klient kupił towaru za 100 tyś, a je od niego kupiłam produkt za 120 tyś, to zobowiązanie moje zgodnie z tym uproszczeniem byłoby 20 tyś. Ale wtedy nie pokazuje wiarygodnie przychodów bo osiągnęłam łącznie 100 tyś a nie 0.
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Proszę pamiętać, że zanim dokonuje Pani kompensaty, każdą z tych operacji księguje Pani osobno. Tj. najpierw przychód 100 tyś i należność, następnie koszt i zobowiązanie w wysokości 120 000 zł. Kompensata następuję poprzez zapisy tylko na kontach należności i zobowiązań tego samego kontrahenta a nie na kontach przychodów i kosztów. O kompensacie mówimy więcej w temacie dotyczącym rozrachunków z kontrahentami w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej: https://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/rozrachunki-z-kontrahentami-cz-3-rozrachunki-z-dostawcami-ksiegowo-i-podatkowo/17-kompensata-wzajemnych-naleznos-ci-i-zobowia-zan-przyklad?autoplay=1
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy wg przytoczonego przykładu klienta, któremu jesteśmy winni 20 000 zł - w bilansie ujmujemy tylko zobowiązania w kwocie 20 tys. zł i pomijamy całkowicie należności od owego klienta? Nie jestem pewna czy taka kompensata ma również zastosowanie w bilansie czy jedynie w wewnętrznych rozliczeniach jednostki.
  F707fd1d6560d188ca3ae6b2ce5a24b8
  Sandra Kurzawa
 • W bilansie prezentujemy i należności i zobowiązania. Zasada zakazu kompensaty mówi właśnie o tym by nie kompensować ze sobą aktywów i pasywów. W przypadku pojedynczego klienta należności i zobowiązania kompensujemy głównie dla celów rozliczeń z danym kontrahentem, nie prezentacji w bilansie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot