Następny wykład:

Quiz nr 4 - zasady rachunkowości

rozpocznie się za 10 sekund.

18. Zasady istotności, rzetelności i wiarygodności

Wykład omawia na praktycznym przykładzie zasadę istotności oraz zasadę rzetelnego i wiarygodnego obrazu.

dot