Następny wykład:

1Zasada memoriałowa

rozpocznie się za 10 sekund.

13. Rozwiązanie przykładu metody rachunkowości

Wykład na przykładzie prezentuje zastosowanie w praktyce metod rachunkowości.

dot