8. Rozliczenie podatku VAT na koniec okresu

Wykład prezentuje ewidencję rozliczenia podatku VAT w wersji uproszczonej (stanowiącej bazę do zrozumienia ewidencji podatku VAT w praktyce, zaprezentowanej w części drugiej tematu) w dwóch przypadkach: gdy na koniec okresu rozliczeniowego powstaje zobowiązanie do urzędu skarbowego oraz gdy na koniec okresu rozliczeniowego powstaje należność od urzędu skarbowego tj. zwrot podatku VAT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot