3. Zasady rozliczania VAT, należność a zobowiązanie z tytułu VAT

Wykład prezentuje zasadę rozliczania podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego opierając się o wysokość podatku należnego podlegającego obowiązkowi rozliczenia w danym okresie i wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w danym okresie. Wykład wyjaśnia również kiedy pojawia się podatek VAT do zapłaty do urzędu skarbowego (zobowiązanie wobec US) a kiedy przysługuje zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego (należność od US).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot