Przykład nr 9 - diety podróż zagraniczna

Pan Tomek udał się w podróż do Berlina w celu spotkania z klientami. Spotkania mają się odbywać w ciągu dwóch dni.

Pan Tomek wyjechał z siedziby firmy w dniu 26.09 o godz. 17:00, granicę przekroczył o godz. 20:00.

Na spotkaniach przebywał w dniach 27.09 oraz 28.09.

Do domu powrócił samochodem w dniu 28.09 o godz 23:00 (granicę przekroczył o godz 20:00).

Określ wysokość diet przysługujących Panu Tomkowi oraz przygotuj odpowiedni dokument i zaksięguj ww. koszt w KPiR.

Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. "110,20".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 9 - diety podróż zagraniczna

Przykład nr 9 - diety podróż zagraniczna.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot