Quiz nr 2 - dokumentowanie wynagrodzeń

Pan Janek wypłaca wynagrodzenie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę gotówką w ostatnim dniu danego miesiąca za pracę wykonaną w danym miesiącu.

Jaki dokument stanowi podstawę wpisu kosztu wynagrodzenia pracownika do KPiR?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 2 - dokumentowanie wynagrodzeń

Quiz nr 2 - dokumentowanie wynagrodzeń.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot