Quiz nr 1 - świadczenia niepieniężne i w naturze

Pan Janek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz zatrudnia 1 pracownika na umowę o pracę. Jest podatnikiem zwolnionym z podatku VAT.

W styczniu Pan Janek poniósł następujące koszty związane z zatrudnieniem pracownika:

  1. Opłata za badanie wstępne obowiązkowe - 300 zł (brutto).
  2. Wynagrodzenie pieniężne pracownika wynikające z umowy - 5 000 zł.
  3. Pracownik korzystał z firmowego telefonu dla celów prywatnych - koszt rozmów prywatnych to 80 zł brutto.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia pracownika w styczniu? (Ignorujemy na ten moment konieczność odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy za pracownika). Podaj wartość z dokładnością do pełnych PLN np. "3000".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - świadczenia niepieniężne i w naturze

Quiz nr 1 - świadczenia niepieniężne i w naturze.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot