Przykład nr 3 - korekta przychodu a VAT - data otrzymania potwierdzenia

Pan Tomek sprzedał w dniu 25 stycznia 10 kabli hdmi do komputera firmie „Meblex”. Cena 1 szt wyniosła 80 zł plus 23% podatek VAT.

4 lutego firma zwróciła Panu Tomkowi dwa z ww. kabli. Pan Tomek w tym samym dniu wystawił fakturę korygującą oraz wypłacił zwrot przelewem klientowi.

Klient otrzymał fakturę w dniu 15 lutego. Pan Tomek otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru w dniu 26 marca.

W deklaracji i w rejestrze VAT za jaki okres Pan Tomek powinien ująć korektę? Podaj nr miesiąca np. "1".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot