8. Metody ewidencji zbycia środków trwałych w KPiR w rejestrze VAT

Wykład omawia zasady ewidencji zbycia elementów majątku w podatkowej książce przychodów i rozchodów (KPiR) oraz w rejestrach VAT. Wyjaśnia wyjątki odnośnie ujmowania przychodu w KPiR w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot