Przykład nr 3 - korekta przychodu a VAT

Pan Tomek sprzedał w dniu 25 stycznia 10 kabli hdmi do komputera firmie „Meblex”. Cena 1 szt wyniosła 80 zł plus 23% podatek VAT.

4 lutego firma zwróciła Panu Tomkowi dwa z ww. kabli. Pan Tomek w tym samym dniu wystawił fakturę korygującą oraz wypłacił zwrot w gotówce klientowi.

Klient otrzymał fakturę w tym samym dniu.

 W rejestrze i deklaracji za jaki miesiąc Pan Tomek powinien ująć ww. korektę? Podaj nr miesiąca np. marzec to 3.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot