Przykład nr 2 - korekta przychodu błąd

Pani Kasia wykonała 25 stycznia usługę tłumaczeń dla firmy „Meblex”. Wystawiła fakturę na kwotę 600 zł.

W dniu 2 lutego „Meblex” zwrócił się do Pani Kasi z prośbą o korektę faktury  - ilość stron, które zostały przetłumaczone to 5 a nie 6. 

Pani Kasia wystawiła fakturę korygującą w dniu 2 lutego.

Z jaką datą i w jakiej wartości Pani Kasia powinna rozpoznać korektę w KPiR? Podaj odpowiedź w formacie "dd.mm; wartość" np. "09.08; 500".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot