Przykład nr 1 - korekta przychodu zwrot

Pan Tomek sprzedał w dniu 25 stycznia 10 kabli hdmi do komputera firmie „Meblex”. Cena 1 szt wyniosła 80 zł plus 23% podatek VAT.

4 lutego firma zwróciła Panu Tomkowi dwa z ww. kabli. Pan Tomek w tym samym dniu wystawił fakturę korygującą oraz wypłacił zwrot w gotówce klientowi.

Z jaką datą i w jakiej wysokości Pan Tomek powinien ująć korektę w KPiR? Podaj odpowiedź w formacie "dd.mm; wartość" np. "09.08; 500".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot