Przykład nr 8 - metoda liniowa

Pan Tomek zakupił w styczniu na potrzeby prowadzonej działalności używaną ale sprawną maszynę ksero o wartości 5 400 zł netto (6 642 zł brutto). Maszyna została przywieziona transportem dostawcy - koszt dostawy 200 zł netto, dodatkowo Pan Tomek poniósł koszt ubezpieczenia maszyny o wartości 35 zł netto.Maszyna ksero będzie wykorzystywana przez okres dłuższy niż 1 rok.

Jaka będzie wartość amortyzacji na rok (12 miesięcy) w przypadku amortyzacji liniowej?

Podaj wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot