Przykład nr 17 - lokal mieszkalny - metoda uproszczona

Pan Tomek zakupił w styczniu lokal mieszkalny za kwotę 300 000 zł z rynku wtórnego. W związku z zakupem poniósł koszty związane z opłatami notarialnymi - 3 000 zł netto oraz podatek PCC - 6 000 zł.

W ww. lokalu o powierzchni 50 m2 wydzielił 1 pokój na cele działalności gospodarczej o powierzchni 10 m2.

Jaka będzie wysokość odpisu amortyzacyjnego metodą liniową (stawka 1,5%) na rok (12 miesięcy) jeżeli Pan Tomek zastosuje uproszczoną metodę ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot