Przykład nr 16 - lokal mieszkalny - indywidualna stawka amortyzacji

Pan Tomek zakupił w styczniu lokal mieszkalny za kwotę 300 000 zł z rynku wtórnego. W związku z zakupem poniósł koszty związane z opłatami notarialnymi - 3 000 zł netto oraz podatek PCC - 6 000 zł.

W ww. lokalu o powierzchni 50 m2 wydzielił 1 pokój na cele działalności gospodarczej o powierzchni 10 m2.

Pan Tomek posiada akt notarialny zakupu przez poprzedniego właściciela ww. lokalu 7 lat wcześniej.

Jaka będzie wartość amortyzacji na rok (12 miesięcy) wykalkulowana w oparciu o indywidualną stawkę amortyzacji? Podaj odpowiedź z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. "100,20".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot