2. Rozliczanie VAT - należność z tytułu podatku VAT

Wykład omawia sytuacje,w których w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy powstaje należność z tytułu podatku VAT.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot