Przykład nr 5 - rozrachunki z pracownikami cz.1

Pan Tomek podpisał z firmą ”Bąbel” umowę o dzieło. Przedmiotem umowy było stworzenie w programie komputerowym plakatu reklamującego firmę. Pan Tomek w ramach umowy o dzieło przekaże prawa autorskie do tego plakatu. 

Za wykonaną usługę Pan Tomek ma otrzymać w marcu wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł.  Pan Tomek jest zatrudniony na umowę o pracę w jednostce „Budimex” w dziale IT.

Jakie będzie wynagrodzenie netto Pana Tomka z tytułu umowy o dzieło w marcu? Podaj wartość.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 5 - rozrachunki z pracownikami cz.1

Przykład nr 5 - rozrachunki z pracownikami cz.1.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot