14. Rozwiązanie przykładu nr 5 - kalkulacja wynagrodzenia umowa o dzieło

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego kalkulacji wynagrodzenia netto osoby zatrudnionej na umowę o dzieło nie z własnym pracodawcą (brak umowy o pracę z tym pracodawcą). Wyjaśnione zostały tutaj kwestie obowiązkowych obciążeń z tytułu opłaty składek oraz zaliczki na podatek dochodowy a także przedstawiono koszty od strony pracodawcy podpisującego taką umowę o dzieło.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot