Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Wydatki na samochody a VAT

, 22 lipca 2021

Na jakich zasadach rozliczamy wydatki na samochody na gruncie VAT? 

Jest wielu księgowych, którzy nadal mają z tym problem. A jeśli i Ty masz z tym czasem kłopot, zapraszam Cię do tego artykułu.


Ustawa o VAT

Na początek spójrz na definicję z art. 2 ust. 1 pkt 34 – ustawa o VAT:

Pojazdy samochodowe to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Definicja ta nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Na bazie tej definicji wiesz, że prawo do rozliczenia podatku VAT rozdzielamy w zależności od tego, czy mamy do czynienia z samochodem, który waży do 3,5 tony, czy samochodem ważącym powyżej 3,5 tony. 

Jeżeli masz samochód powyżej 3,5 tony to Ustawodawca założył, że taki samochód jest wykorzystywany przez Ciebie jedynie do działalności gospodarczej. W związku z tym wszystkie wydatki: 

 • za zakup,
 • na paliwo,
 • oraz inne wydatki,

podatek VAT od nich odliczamy w 100%. 

Co sprawia księgowym kłopot?

Jednak to nie te cięższe samochody (o wadze powyżej 3,5 tony) sprawiają księgowym największy problem, a samochody osobowe, które wykorzystujemy do działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 86a ust 1 ustawy o VAT, co do zasady jest w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku: 

 • wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 • należnego z tytułu:
  • świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca,
  •  dostawy towarów podatnikiem jest ich nabywca, 
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 
 • należnego, w przypadku importu towarów (procedura uproszczona); 
 • wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej lub decyzji naczelnika urzędu celnego.

W tych przypadkach mówimy, że samochód jest wykorzystywany do działalności mieszanej, czyli do działalności gospodarczej i dla celów prywatnych. 

Tutaj odliczamy 50% podatku VAT od wszystkich poniesionych wydatków, czyli:

 • za zakup,
 • na paliwo,
 • oraz inne wydatki,

Czy możesz odliczyć podatek VAT w 100%?

Ustawodawca przewidział także sytuacje, w których przysługuje nam prawo do odliczenia podatku VAT w 100%:

 • wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Ten temat jest interesujący, a wiele jeszcze można powiedzieć, także poruszając oprócz kwestii odliczenia podatku VAT, także w kontekście wydatków na gruncie CIT/PIT.

Zapraszam Cię do obejrzenia nagrania szkolenia na księgowych “Rozliczanie wydatków na samochody a VAT i CIT/PIT”, w którym kontynuuję temat. 

Dowiesz się z niego:

 • na jakich zasadach rozliczać wydatki na samochód ciężarowy,
 • na jakich zasadach odliczać VAT z wydatków na samochody osobowe,
 • jakie są zasady ujęcia w KUP wydatków na zakup samochodu, opłaty serwisowe, czy wydatki na paliwo,
 • w jaki sposób ująć wydatki ponoszone na samochód leasingowany, w tym jak rozliczyć opłatę wstępną, raty kapitałowe i odsetkowe, ubezpieczenie czy wykup.
 • czy bardziej opłaca się wykup prywatny, czy firmowy samochodu,
 • jak rozliczać wydatki na samochód ujęty w ewidencji środków trwałych.
webinarRozliczanie wydatków na samochody z perspektywy VAT i CIT_PIT - podsumowanie

Napisz komentarz: