Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Kurs PIT/CIT dla celów VAT

, 29 marca 2021

Zapraszam Cię do omówienia kolejnej zmiany w przepisach podatkowych, która weszła od stycznia 2021 roku. Tym razem skupię się na zmianie dotyczącej ujednolicenia kursu PIT/CIT dla celów VAT. 

Jest to dość duża zmiana. A dotyczy możliwości ujednolicenia kursu walutowego stosowanego dla celów VAT i PIT/CIT.

Generalna zasada przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej jest taka, że obowiązuje nas średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli wcześniej została wystawiona faktura, to obowiązuje nas kurs walutowy z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

Od 1.01.2021 roku zostały dodane zapisy w ustawie o VAT pozwalające na przeliczanie podstawy opodatkowania na bazie kursów walutowych stosowanych dla celów PIT/CIT.

Kurs PIT/CIT dla celów VAT MENTORIS

Możemy zastosować kurs walutowy stosowany dla PIT/CIT także dla celów VAT tylko odnośnie przychodu.

Czyli pierwsza ważna rzecz: koszty musimy rozliczać osobno, na osobnych zasadach, a przychody na innych.

Jeżeli wybierasz przeliczanie przychodu tym jednolitym kursem dla PIT/CIT i VAT, czyli wg PIT/CIT, to musisz stosować tę zasadę przez kolejnych 12 miesięcy. Nie możesz sobie wybrać, że dla tej transakcji stosujesz kurs z ustawy o VAT (zasady ogólne), a dla innej transakcji stosujesz PIT/CIT. 

Jeżeli po 12 miesiącach zrezygnujesz z tej zasady, to musisz stosować tę drugą, czyli zasadę ogólną przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy. 

Wyjątki!

Jeżeli pojawia się sytuacja, w której nie masz kursu PIT/CIT, to stosujesz zasady ogólne. A jakie to są przypadki?

Gdy masz do czynienia np. z WNT czy importem usług, gdzie i owszem powstaje konieczność rozliczenia VAT należnego, ale nie powstaje przychód w podatku dochodowym. Stąd takie operacje będą ujmowane, przeliczając je po kursie wg zasady ogólnej VAT, a nie wg kursu stosowanego dla celów PIT/CIT. Nawet jeśli wybrałeś co do zasady stosowanie kursu PIT/CIT dla celów VAT.

Czy musimy informować o wyborze kursu walutowego stosowanego do przeliczania podstawy opodatkowania Urząd Skarbowy?

Nie. Ustawodawca nie nakłada obowiązku, aby informować Urząd Skarbowy, że wybierasz jedno czy drugie rozwiązanie, ale musisz je konsekwentnie stosować przez 12 miesięcy i kontrola skarbowa sprawdzi to, czy rzeczywiście jesteś konsekwentny w przeliczaniu podstawy opodatkowania wg. jednej zasady. 

Kurs PIT/CIT dla celów VAT MENTORIS

W jakich sytuacjach kursy walutowe dla celów PIT/CIT i VAT się różnią?

Obowiązek podatkowy dla VAT powstaje na zasadach ogólnych, kiedy dokonamy zapłaty, albo kiedy ma miejsce dostawa towarów czy wykonanie usługi.

Jest to zasada bardzo zbliżona do zasady ujmowania przychodu w podatku dochodowym.
Przypadki, gdy przepisy się różnią, to np. jeżeli masz zaliczkę, ale wtedy nie masz przychodu z perspektywy podatku dochodowego, więc też działają inne zasady dotyczące przeliczania podstawy opodatkowania. Dobrym przykładem, gdzie może się okazać korzystne ujednolicenie kursu dla celów VAT i PIT/CIT, jest sytuacja, kiedy masz obowiązek podatkowy powstający – nie na zasadach ogólnych – tylko szczególnych. Weźmy za przykład usługi budowlane. Poniżej znajdziesz przykład:

Kurs PIT/CIT dla celów VAT MENTORIS

Dla celów VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, a dla celów CIT z chwilą wykonania usługi, tj. 28 stycznia. W związku z tym dla PIT/CIT kurs walutowy byłby wzięty z 27 stycznia, a dla VAT z 9 lutego, czyli podstawa opodatkowania dla celów VAT to 4,15 x 500 Euro = 2075 zł, natomiast dla celów PIT/CIT byłby 4,10 (kurs z 27 stycznia) x 500 Euro = 2050 zł.

Jest tutaj różnica w wartości i w tym wypadku tej firmie opłacałoby się przejść na rozliczanie na podstawie kursu PIT/CIT. 

Opłacałoby się oczywiście pod względem pracochłonności przeliczeń. Niekoniecznie wartości wykazanych do opodatkowania. I tu podkreślę jeszcze raz, jest to kurs walutowy stosowany tylko dla przychodów. Gdyby tu była zaliczka, musiałbyś zastosować zasady ogólne, gdybyś miał koszty, to one też już są przeliczane wg zasad ogólnych z ustawy o VAT.

Odbierz e-booka o zmiany w przepisac podatkowych od stycznia 2021 roku! Kurs PIT_CIT dla celów VAT MENTORIS

Napisz komentarz: