Home / Rachunkowość ludzkim okiem

Rachunkowość ludzkim okiem

Feature Image

Jaki kurs waluty wybrać przy imporcie usług?

, 9 maja 2022

Internet zrewolucjonizował świat usług i dziś w zasadzie możesz podjąć współpracę z kimś po drugiej stronie globu bez najmniejszego problemu.

No, może nie do końca, bo taki problem może pojawić się wtedy, gdy będziemy jako przedsiębiorcy, musieli się rozliczyć… Jaką walutę wybrać przy rozliczaniu VAT? O tym dowiesz się z tego wpisu.


Obowiązek rozliczania VAT – kogo dotyczy?

Zacznijmy od kwestii podstawowych. Według ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) jeśli jesteś m.in przedsiębiorcą, który korzysta z usług zagranicznej firmy, dla której miejscem świadczenia usługi jest Polska, mamy do czynienia z importem usług. W tej sytuacji TY nabywasz tę usługę, więc jako kupujący, masz obowiązek rozliczenia podatku VAT.

Może to brzmi skomplikowanie, ale wszystko łatwiej jest wytłumaczyć na przykładzie. Wyobraź więc sobie, że korzystałeś z usług irlandzkiej firmy Adobe, która wysłała Ci za nie fakturę. Na fakturze są podane kwoty w PLN i EUR. Zastanówmy się, którą z nich należy wziąć pod uwagę przy rozliczeniu VAT od importu usług?

W jakiej walucie rozlicza się import usług i jak tę walutę przeliczyć?

W jakiej walucie rozlicza się import usług i jak tę walutę przeliczyć_ MENTORIS

Należy pamiętać, że faktury muszą być wystawione zawsze zgodnie z umową, dlatego zwróć uwagę, w jakiej walucie płaciłeś za usługę. Z mojego doświadczenia wynika, że większość firm typu Adobe czy Microsoft,  sprzedają swoje usługi w obcej walucie. Z tego też względu dla potrzeb rozliczenia importu usług wartość transakcji wyrażona w walucie obcej powinna zostać przeliczona na PLN.

Znowu odwołam się do przepisów prawnych. Otóż zgodnie z art. 31a ust. 1 u.p.t.u. w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania VAT są wyrażone w walucie obcej, należy przeliczyć tę kwotę na złote. Ale jak to zrobić?

Przeliczenia na PLN dokonuje się według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego danej waluty obcej (w tym wypadku EUR) przypadającego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. 

Sam możesz też wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku

podatkowego. Kiedy się na to zdecydujesz, pamiętaj, że waluty inne niż euro, musisz wtedy przeliczyć z zastosowaniem kursu ich wymiany względem euro.

W przypadku importu usług, dla których zobowiązanych do rozliczenia VAT jest nabywca (czyli sytuacja, o której tutaj mówimy) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi czyli z tzw. datą sprzedaży na fakturze.

Jeśli więc na Twojej fakturze np. z Adobe, widnieją kwoty w PLN i w EUR, zapłaciłeś za fakturę w EUR, a datą sprzedaży (powstania obowiązku podatkowego) jest np. 31 styczeń to podstawę opodatkowania VAT określisz przeliczając kwotę faktury z EUR na PLN biorąc pod uwagę kurs walutowy z dnia poprzedzającego, czyli z 30 stycznia, a jeśli ten dzień był wolny od pracy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Notatka prawna:

• art. 2 pkt 9, art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 nr 685).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat momentu powstania obowiązku walutowego czy przeliczania faktur na PLN to zapraszam do kursu VAT w obrocie krajowym.

Rate this post

Napisz komentarz: