Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy przy zmianie formy opodatkowania, kontynuując działalność należy złożyć oświadczenie do 20. stycznia, czy do 20. lutego?
    47f8a56f4d15bf69391ec91e1bca6857
    Klaudia Kubicka
  • Zgodnie z informacjami zmiana formy opodatkowania powinna zostać złożona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód. Przy kontynuacji działalności jest to 20 luty.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot