Quiz nr 1 - prawo do odliczenia VAT naliczonego - wyjątki

Pan Janek prowadzący działalność gospodarczą jako podatnik VAT czynny zakupił w komisie używany telefon komórkowy o wartości 3 000 zł z przeznaczeniem na działalność gospodarczą opodatkowaną. Komis rozlicza podatek VAT na zasadzie marży - co zaznaczył na wystawionej fakturze sprzedaży wyrażeniem „procedura marży – towary używane”.

Czy Pan Janek może w związku ww. zakupem odliczyć podatek VAT naliczony?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - prawo do odliczenia VAT naliczonego - wyjątki

Quiz nr 1 - prawo do odliczenia VAT naliczonego - wyjątki.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot