Przykład nr 8 - pozostałe terminy odliczenia podatku VAT naliczonego

Firma „Bartex”, czynny podatnik VAT  nabyła w kraju towary od kontrahenta „Budimex” (czynny podatnik VAT) na cele działalności opodatkowanej. Towary zostały dostarczone 15 września. „Budimex” wystawił i wysłał fakturę w dniu 20 września.

„Bartex” otrzymał fakturę w dniu 1 października.

„Bartex” rozlicza podatek w okresach miesięcznych.

W jakim okresie rozliczeniowym najpóźniej „Bartex” może odliczyć podatek naliczony z tej faktury (zakładając, że rozlicza VAT miesięcznie, podaj numer miesiąca np. "2" to luty))?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 8 - pozostałe terminy odliczenia podatku VAT naliczonego

Przykład nr 8 - pozostałe terminy odliczenia podatku VAT naliczonego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot