Przykład nr 5 - termin odliczenia podatku VAT naliczonego

Firma „Timex”, czynny podatnik VAT zamówiła u kontrahenta „Timezone” (czynny podatnik) towar w dniu 5 marca na cele działalności opodatkowanej. 

„Timezone” wystawił fakturę za towar w tym samym dniu, dostawa towaru miała miejsce w dniu 2 kwietnia.

„Timex” rozlicza podatek VAT w okresach kwartalnych.

W jakim okresie rozliczeniowym „Timex” będzie mógł odliczyć podatek naliczony ( podaj numer okresu rozliczeniowego np. "1" to pierwszy kwartał)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 5 - termin odliczenia podatku VAT naliczonego

Przykład nr 5 - termin odliczenia podatku VAT naliczonego, faktura przed dostawą.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot