Przykład nr 16 - korekta VAT naliczonego a ulga na złe długi - rozliczanie kwartalne

Firma „Budimex”, czynny podatnik VAT zakupiła 10 kwietnia usługę prawną od jednostki „Legis”, również czynnego podatnika VAT. Fakturę jednostka otrzymała 20 kwietnia - termin płatności 15 maj. Jednostka odliczyła podatek VAT naliczony z tej faktury zgodnie z przepisami o VAT II kwartale (jednostka rozlicza VAT kwartalnie).

Wartość usługi: 1000 zł + 23% podatek VAT.

Ze względu na problemy z płynnością finansową jednostka zapłaciła za fakturę w dniu 30 września.

Czy w związku z ww. sytuacją jednostka powinna dokonać korekty podatku VAT naliczonego i jeżeli tak to w jakim okresie rozliczeniowym?

Jeżeli jednostka powinna dokonać korekty wpisz numer okresu rozliczeniowego, w którym powinna jej dokonać np. "1" oznacza pierwszy kwartał, jeżeli nie wpisz "Nie".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 16 - korekta VAT naliczonego a ulga na złe długi - rozliczanie kwartalne

Przykład nr 16 - korekta VAT naliczonego a ulga na złe długi - rozliczanie kwartalne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot