Przykład nr 14 - prawo do odliczenia VAT a zakup mediów

Firma „Energion”, czynny podatnik VAT dostarczająca energię elektryczną w sposób ciągły wystawia faktury ostatniego dnia danego miesiąca za miesiąc, którego faktura dotyczy.

Firma „Bartex”, również czynny podatnik VAT otrzymała fakturę od „Energion” za styczeń w dniu 2 lutego, data wystawienia faktury 31 styczeń, termin płatności 15 marzec.

Kiedy „Bartex” najwcześniej może odliczyć VAT naliczony z tej faktury (zakładając, że rozlicza VAT miesięcznie, podaj numer miesiąca np. "1" oznacza styczeń)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 14 - prawo do odliczenia VAT a zakup mediów

Przykład nr 14 - prawo do odliczenia VAT a zakup mediów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot