Przykład nr 2 - obowiązek wystawienia faktury

Jednostka „Budimex”, czynny podatnik VAT dokonała dostawy kostki brukowej na rzecz osoby fizycznej  prowadzącej działalność gospodarczą zwolnionej podmiotowo z VAT.

Czy w związku z ww. operacją powinna wystawić fakturę?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 2 - obowiązek wystawienia faktury

Przykład nr 2 - obowiązek wystawienia faktury.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot