Quiz nr 1 - korekta VAT podwyższenie podstawy

Pan Tomek, czynny podatnik VAT wystawił w dniu 28 lutego fakturę na rzecz firmy "Meblex" potwierdzającą sprzedaż 5 laptopów.

W dniu 10 marca odkrył, że popełnił na fakturze błąd odnośnie ceny (tzw. czeski błąd). Zamiast policzyć cenę 2960 zł netto za sztukę, naliczył cenę 2690 zł za sztukę.

W związku z tym w tym samym dniu wystawił fakturę korygującą dla klienta. Klient otrzymał fakturę korygującą w dniu 20 marca, Pan Tomek otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru faktury w dniu 5 kwietnia.

W rejestrze i deklaracji VAT za jaki okres oraz w jakiej wysokości (podstawa opodatkowania) Pan Tomek powinien ująć ww. korektę? Podaj odpowiedź w formacie " nr miesiąca; wartość" np. "1; 500".

 

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy mogłaby Pani podać rozwiązanie tego zadania z wyjaśnieniem?
    Ecdee5e214e04b316ef23f1ca6ba0178
    Wioletta Partyńska
  • Prosiłabym o kontakt na kontakt@mentoris.pl. Tutaj nie podaję rozwiązań tak by każdy sam mógł do niego dojść i tym lepiej zapamiętać material :)
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot