Quiz nr 1 - korekta VAT podwyższenie podstawy

Pan Tomek, czynny podatnik VAT wystawił w dniu 28 lutego fakturę na rzecz firmy "Meblex" potwierdzającą sprzedaż 5 laptopów.

W dniu 10 marca odkrył, że popełnił na fakturze błąd odnośnie ceny (tzw. czeski błąd). Zamiast policzyć cenę 2960 zł netto za sztukę, naliczył cenę 2690 zł za sztukę.

W związku z tym w tym samym dniu wystawił fakturę korygującą dla klienta. Klient otrzymał fakturę korygującą w dniu 20 marca, Pan Tomek otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru faktury w dniu 5 kwietnia.

W rejestrze i deklaracji VAT za jaki okres oraz w jakiej wysokości (podstawa opodatkowania) Pan Tomek powinien ująć ww. korektę? Podaj odpowiedź w formacie " nr miesiąca; wartość" np. "1; 500".

 

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot